آرشیو نظرسنجی
در ایجاد بحران‌های اقتصادی اجتماعی موجود، کدام گزینه را «موثرتر» می‌دانید؟
۱- سوءتدبیر دولت حسن روحانی
16.67%
۲- کارشکنی مخالفان و نهادهای موازی رقیب دولت روحانی
18.52%
۳- تحریم ناشی از خروج آمریکا از برجام
16.67%
۴- ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور
48.15%
تعداد کل آراء : ۵۴