اخبار اقتصادی | دیدار نیوز

اهرم اجرای کامل درگاه ملی مجوز‌ها
عضو اتاق بازرگانی تهران:

اهرم اجرای کامل درگاه ملی مجوز‌ها

مرتضی فغانی عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی که روزنامه دنیای اقتصاد آن را منتشر کرد، در مورد تسهیل کسب کار و تاثیر اعطای مجوزها بر رونق تولید نوشته...
ماندگاری مدیر به شرط تحقق اهداف
گریزی به نظریه کبوتران حرم

ماندگاری مدیر به شرط تحقق اهداف

خدایا عبداللهی کارشناس اقتصادی و مدیریت در یادداشتی که برای دیدار اسال کرد معتقد است، استناد به سابقه کار برای انتصاب مدیران کافی نیست، بلکه باید بررسی...
۱
آخرین اخبار بیشتر