آرشیو نظرسنجی
با توجه به نوسانات بازار ارز، رویکرد خودتان را نسبت به خرید یا عدم خرید ارز بیان کنید:
۱- منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهم و از خرید ارز خودداری می‌کنم.
58.62%
۲- نسبت به منافع خود و خانواده مسئولم و با خرید ارز از کاهش سرمایه‌ام جلوگیری می‌کنم.
17.24%
۳- می‌خرم چون نوسانات ارزی به خاطر ورود سرمایه‌های کلان است و بنابراین خرید ارز با سرمایه‌های خرد، تاثیر منفی بر اقتصاد ملی ندارد.
6.9%
۴- اگر تبدیل غیرضروری ریال به دلار به زیان منافع ملی باشد که هست، من اخلاقا این کار را نمی‌کنم چون دوست ندارم که همه این کار را بکنند.
17.24%
تعداد کل آراء : ۲۹