آرشیو نظرسنجی
درباره هزینه‌های هیات‌ها و مراسم عزاداری محرم با کدام گزینه «موافق‌تر»ید؟
۱- این کار برای حفظ شعائر مذهبی لازم است و غالبا مردم عادی جامعه از آن استفاده می‌کنند.
15%
۲- هزینه کردن از بودجه حکومت و نظام و شهرداری و نهادها اشکال دارد اما هزینه کردن مردم عادی اشکالی ندارد.
27.5%
۳- کلا باید این هزینه‌ها را تعطیل کرد و آن را به کارهای خیر اختصاص داد. عزاداری متعارف و سخنرانی و دسته‌روی کفایت می‌کند.
57.5%
تعداد کل آراء : ۴۰