جرئیات تعطیلی دو هفته‌ای اصناف و مشاغل

دبیر کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا جرئیات تعطیلی دو هفته‌ای مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی را اعلام کرد. بر مبنای این گفتگو مشاغلی که تعطیلی را رعایت نکنند به مدت دو هفته پلمپ خواهند شد.