امضای توافق نامه‌ی تامین تجهیزات پزشکی میان روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسه خیریه نیک گامان

با هماهنگی وزارت بهداشت، به شکل کاملا مردم نهاد «توافقنامه‌ی نامه‌ی تامین تجهیزات پزشکیِ مورد نیاز بیمارستان‌های ۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور» میان مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی منعقد شد.
تقسیم‌بندی سیاسی جامعه ایران: چهار گروه اصلی

تقسیم‌بندی سیاسی جامعه ایران: چهار گروه اصلی

در تحلیل ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، می‌توان آن را به چهار گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. این تقسیم‌بندی به توضیح دقیق‌تر نقش‌ها و نگرش‌های مختلف موجود در جامعه ایران کمک می‌کند.