آبادان؛ از شکوه نفتی، تا سینما رکس و جنگ و متروپل

آبادان؛ از شکوه نفتی، تا سینما رکس و جنگ و متروپل

صد و چهارده سال پیش در چنین روز‌هایی نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجدسلیمان به نفت رسید و دو شهر از مواهب آن، در آن زمان بیشتر بهره‌مند شدند: مسجدسلیمان و آبادان. مسجدسلیمان به دلیل آنکه چاه نفت در آنجا بود و آبادان به خاطر موقعیت بندری و صادراتی.