سید امید جعفری

سعید اسماعیلی ورزشکار رشته کشتی و سید امید جعفری ورزشکار... که محرومیت این کشتی گیر اول بهمن به پایان رسید...
رسید همچنین سید امید جعفری ورزشکار رشته پاراجودو به دلیل...
کد خبر: ۱۶۲۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱