میراث فرهنگی خراسان رضوی

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و... صنایع دستی خراسان رضوی از مرمت بنای تاریخی بازه هور... به عنوان نخستین اثر ثبت شده خراسان در فهرست آثار...
اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی سرپرست معاونت میراث فرهنگی... اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی این استان... اثر از خراسان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت... رسیده است سرپرست معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی خاطرنشان کرد...
کد خبر: ۱۴۱۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲