8 میلیارد نفر در جهان

متحد جمعیت جهان روز سه شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲/ ۲۴... آبان ۱۴۰۱ از مرز ۸ میلیارد نفر فراتر رفت ...
نشان دهنده نطقه عطف مهمی در توسعه انسانی می دانند... همزمان با برپای کنفرانس آب و هوایی کوپ۲۷ است سازمان... ملل همچنین با یادآوری این نکته که جمعیت جهان در... سال ۱۹۵۰ تنها ۲ و نیم میلیارد نفر بود این...
کد خبر: ۱۴۰۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴