موج توقیف پاسپورت ها

پس از توقیف پاسپورت برخی چهره های ورزشی و هنری... سروصدای زیادی در رسانه ها و فضای مجازی به دنبال... های فرهنگی سرمایه گذاری کرده است به همین دلیل نباید...
باید حرمت نیرو ها و چهره های خود را حفظ... کنیم چهره های خودمان هم باید طمانینه و آرامش داشته... باشند کاظم دلخوش در واکنش به ضبط پاسپورت برخی چهره... های فرهنگی و ورزشی و تحویل برخی از آن ها...
کد خبر: ۱۳۸۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳