خشم جوانان

باید ادبیات مسئولین نسبت به این اعتراضات عوض شود
به خشم آورده است ما در اسلام خوانده ایم و...
و عدالت این جوان را به خشم آورده است خشم... امروز باید جوانان ما فوج فوج از کشور خارج شوند...
کد خبر: ۱۳۸۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹