دکتر سید جواد میری

با حضور دکتر قاسم پورحسن و دکتر سیدجواد میری...
کد خبر: ۱۳۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


نقد و بررسی کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر» با حضور دکتر قاسم پورحسن و دکتر سیدجواد میری/ جلسه دوم / قسمت اول
دیدارنیوز پیشتر دیدارنیوز در نشستی با حضور آقایان دکتر قاسم... پورحسن و دکتر سیدجواد میری به نقد و بررسی کتاب... بزرگوار جناب آقای دکتر قاسم پورحسن و دکتر سیدجواد میری... در خدمت دکتر پورحسن هستیم پورحسن در بخش نخست تقریباً...
کد خبر: ۱۳۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳


با حضور دکتر قاسم پور حسن و دکتر سید جواد... میری - مجری و کارشناس آیدین ابراهیمی...
کد خبر: ۱۲۸۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰