چیستی فوتبال

قاسم پورحسن/ سیدجواد میری/رحیم محمدی
اولین نشست از سلسله نشست های فوتبال و کشور های... اسلامی با عنوان چیستی فوتبال با حضور قاسم پورحسن سیدجواد...
شناسی ایران از منظرهای مختلف به چیستی فوتبال در جهان... همین عنوان که فوتبال را از منظرهای مختلف فلسفی اجتماعی... اقتصادی سیاسی و فرهنگی مورد واکاوی قرار می&zwnj دهد فوتبال... ولی فوتبال مهم نیست در واقع در ذهن آن مرد...
کد خبر: ۶۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰