بفرمایید کام‌تان را تلخ کنید
جستاری در باب تأثیر هویت ادبیات معاصر بر کارکرد اجتماعی‌اش

بفرمایید کام‌تان را تلخ کنید

زبان و ادبیات مهم‌ترین سرمایه فرهنگی هر ملتی است، اما آیا می‌توان روی زبان و ادبیات فارسی معاصر برای دوران نقاهت پس از فروریختگی‌های اجتماعی، حساب کرد؟
ایران را تاکستان کنیم ولی در حد مصرف شخصی
افاضات اضافه

ایران را تاکستان کنیم ولی در حد مصرف شخصی

در هفته گذشته عوام در معرض پیشنهادها و دستورات زیادی برای پایین آوردن میانگین سنی جمعیت و جوان‌سازی نسل‌ها قرار گرفتند که این موضوع از چشم عوام‌الملک دور نمانده است.
کفش‌هایم کو؟
افاضات اضافه

کفش‌هایم کو؟

در هفته گذشته موضوع حجاب همچنان بیشترین توجه را در میان خواص و عوام به همراه داشته و طبیعی است که عوام‌الملک نیز به کرات در روزنوشت‌های خود به این موضوع پرداخته است.