اشتباه‌های چاپی که مشهور شدند

در دنیای نشر نمونه‌های بسیاری از کتاب‌هایی پیدا می‌شود که با وجود ایراد‌های دستوری و چاپی وارد بازار کتاب شده‌اند؛ اما در فهرست این کتاب‌ها نام برخی از مشهورترین آثار ادبی تاریخ نیز به چشم می‌خورد.
به انگیزه هشتمین سالروز درگذشت محمود استادمحمد

دیگر حتی مرده‌پرست هم نیستیم

در اوج شیمی درمانی‌اش نه نگران تحریم دارو بود نه در اندیشه هزینه‌های کمرشکن درمان، همه فکر و ذکرش پیش تئاتر بود. محمود استادمحمد چنین هنرمندی بود؛ بغایت عاشق.

۱۰ فیلم کیارستمی در جشنواره سیدنی

جشنواره بین‌المللی فیلم سیدنی در استرالیا امسال برنامه ویژه‌ای را به مرور آثار عباس کیارستمی، سینماگر شناخته‌شده ایران در سطح بین‌المللی اختصاص خواهد داد.