سه طرح پیشنهادی موسویان برای همکاری‌های منطقه‌ای
در کنفرانس ترتیبات امنیتی خاورمیانه در بیروت مطرح شد

سه طرح پیشنهادی موسویان برای همکاری‌های منطقه‌ای

کنفرانس دو روزه «ترتیبات امنیتی خاورمیانه» به دعوت امین جمیل، رییس‌جمهور پیشین لبنان و رئیس اندیشکده بیت المستقبل با حضور حدود ۲۰۰ تن از صاحب‌نظران سیاسی ـ امنیتی جهان به منظور بررسی ترتیبات جدید امنیتی در خاورمیانه برگزار شد.