امامان جمعه کشور نقد و نصیحت دلسوزانه انجام دهند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با "دیدارنیوز":

امامان جمعه کشور نقد و نصیحت دلسوزانه انجام دهند

امامان جمعه باید نقد و نصیحت دلسوزانه انجام دهند. اینکه درخواست یک امام جمعه از نماینده‌ای اجابت نشده دلیل نمی‌شود با مسائل کلان کشور، به صورت سلیقه ای، شخصی و جناحی برخورد شود. امامان جمعه، متولیان جامعه و نظام هستند، نباید طوری موضع‌گیری کنند که باعث وهن و وهم در جامعه شود. این اعمال و مواضع باعث بدبینی، اغتشاش، تنش، تشتت و تشنج در جامعه می‌شود.بعضی امامان جمعه برای کسی حرمت قائل نیستند و این حرمت‌شکنی‌ها باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه می‌شود که در این شرایط به نفع مصلحت انقلاب، مردم و کشور نیست.