پادکست مورخ (۶): تمدن‌های ناشناخته تاریخ

صدای دیدار، از گروه‌های سازنده پادکست که تولیدات خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ ویژه فرهنگ و هنر متمرکز کرده‌اند دعوت به انتشار می‌کند. پادکست مورخ را به صورت سریالی خواهید شنید.

اپیزود پنجم پادکست مورخ: انسان کجا متمدن شد؟

صدای دیدار، از گروه‌های سازنده پادکست که تولیدات خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ ویژه فرهنگ و هنر متمرکز کرده‌اند دعوت به انتشار می‌کند. پادکست مورخ را به صورت سریالی خواهید شنید.

پادکست مورخ (۳)، عصر یخبندان با انسان چه کرد؟

صدای دیدار، از گروه‌های سازنده پادکست که تولیدات خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ ویژه فرهنگ و هنر متمرکز کرده‌اند دعوت به انتشار می‌کند. پادکست مورخ را به صورت سریالی خواهید شنید.

پادکست مورخ (۲)؛ چرا نیاکان ما مهاجرت کردند؟

صدای دیدار، از گروه‌های سازنده پادکست که تولیدات خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ ویژه فرهنگ و هنر متمرکز کرده‌اند دعوت به انتشار می‌کند. پادکست مورخ را به صورت سریالی خواهید شنید.

پادکست مورخ (۱)؛ ماجرای انسان

صدای دیدار، از گروه‌های سازنده پادکست که تولیدات خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ ویژه فرهنگ و هنر متمرکز کرده‌اند دعوت به انتشار می‌کند. پادکست مورخ را به صورت سریالی خواهید شنید.

موسیقی سیاسی و اعتراضی افغانستان

پادکست موزیکسین از رادیو پلن‌زی، این بار به سراغ موسیقی افغانستان رفته است، اما نه تمام انواع موسیقی این کشور بلکه موسیقی‌ای از جنس اعتراض.

رادیو افرا؛ قصه خورشید دروازه غار

در این پادکست، گفتگویی با لیلا ارشد، فعال اجتماعی و مدیر موسسه خانه خورشید انجام شده است. او از تجربه دوران ۵۰ ساله فعالیت خود در دروازه غار و محله هرندی می‌گوید.