امروز نماد شستا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشت و نماد‌های فولاد، فملی، فارس، تاپیکو، کگل و شپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

کد خبر: ۷۵۹۰۰
۱۴:۰۲ - ۲۷ آبان ۱۳۹۹

تابلوی بورس: شاخص کل در آستانه ورود به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار

 

دیدارنیوز - سرویس اقتصادی: امروز شاخص کل با ۲۳ هزار واحد رشد به عدد یک میلیون و ۲۹۶ هزار واحد رسید و در آستانه بازگشت به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با ۴ هزار و ۵۹۴ واحد رشد به عدد ۳۷۴ هزار و ۷۴۴ واحد افزایش پیدا کرد.


امروز نماد شستا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشت و نماد‌های فولاد، فملی، فارس، تاپیکو، کگل و شپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. نماد‌های شستا، خزامیا، خودرو، سیتا، فولاد، ثبهساز و امین نیز از پر تراکنش‌ترین نماد‌ها بودند. بیشترین افزایش قیمت به نماد‌های خرز، پتایر، قصفها، تملت، زمگسا، ولصنم و شسپا تعلق داشت.


برترین تقاضا برای خرید به نماد‌های شستا، شپنا، فملی، بترانس، شتران، کاما و خساپا مربوط بود و برترین عرضه برای فروش عبارت بود از: وملی، خکمک، غنوش، تپمپی، کفپارس، وتوس و فمراد. همچنین امروز نماد‌های خودرو، ثامید، شستا، خگستر، خزامیا، وبملت و فولاد ۲ بیشترین حجم معامله را داشتند و بیشترین ارزش معامله به نماد‌ها شستا، دارا یکم، خودرو، خزامیا، شپنا ۲، فولاد ۲ و فولاد مربوط بود.


امروز شاخص کل فرابورس نیز با ۲۵۱ واحد رشد به عدد ۱۶ هزار و ۳۴۸ واحد افزایش یافت. نماد‌های صبا، هرمز، ذوب، شگویا، آریا، دماوند و وهور بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند. نماد‌های پیزد، وپویا، بپیوند، شاروم، زملارد، بگیلان و گدنا از پر تراکنش‌ترین نماد‌ها بودند. بیشترین افزایش قیمت در فرابورس نیز به نماد‌های تلیسه، گکوثر، قشیر، زقیام و تملی مربوط بود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: