اسکله های شناور

جنگ در خاورمیانه
کمک های بشردوستانه به ساکنان غزه را از طریق اسکله...
ارسال کمک های بشردوستانه به ساکنان غزه را از طریق... اسکله موقتی که آمریکا در سواحل نوار غزه ساخته بود... از سر گرفته است این اسکله در اواخر ماه مه... مجموع حدود ۴۹۲ تن کمک های بشردوستانه برای مردم غزه...
کد خبر: ۱۶۶۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰