دانشجوی دکتری

کرد که ۲۶ هزار دانشجوی دکتری در سال ۱۴۰۳ در...
بر اینکه ۲۶ هزار دانشجوی دکتری در سال ۱۴۰۳ در... این دانشجویان در دانشگاه های دولتی و ۱۳ هزار نفر... هزار داوطلب دکتری ۱۴۰۳ در دوره های روزانه و غیر... ۱۶۰ هزار نفر داوطلب در آزمون دکتری ۱۴۰۳ دانشگاه ها...
کد خبر: ۱۶۵۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲