سریال استان سازی

بررسی سیاست‌ها و پیامد‌های عملکرد دولت در تقسیمات کشوری
تکراری و غیرقابل انجام ندارند بحث و سریال استان سازی... به دنبال عملی سازی وعده رئیس دولت های نهم و...
آن به مردم داده شده بحث تشکیل استان جدید در... ها نزدیک به ۱۴ سال از تشکیل استان البرز به... عنوان جدیدترین و سی ویکمین استان در تقسیمات کشوری ایران... گیرد که ظاهراً دولت سیزدهم در مسیر تشکیل سه استان...
کد خبر: ۱۶۵۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹