سالن های نمایشی

به دلیل تقارن با شب شهادت امام جعفر صادق (ع)
همه نمایش های در حال اجرا به جز نمایش های...
دلیل تقارن با شهادت امام جعفر صادق ع سالن های... نمایشی اجرا نخواهند داشت به نقل از روابط اداره کل... هنر های نمایشی و بنا بر اعلام شورای نظارت و... ع همه نمایش های در حال اجرا به جز نمایش...
کد خبر: ۱۶۴۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰