طاعون سیاه

بزرگترین گور دسته جمعی متعلق به قربانیان طاعون سیاه در...
بیش از هزار جسد قربانی طاعون سیاه را پیدا کرده... که مربوط به دو رویداد جداگانه از مرگ سیاه است... شده که بر اثر طاعون سیاه جان سپرده اند تقریباً... طاعون سیاه که از اواسط قرن ۱۴ تا قرن ۱۹...
کد خبر: ۱۶۲۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱