گوشه شهنشاه

خیلی ها روستای گوشه شهنشاه خرم آباد را به نام...
دیدارنیوز روستای گوشه شهنشاه خرم آباد دیاری که هم آغوش... تاریخ و طبیعت است خیلی ها روستای گوشه شهنشاه خرم... های گوشه شهنشاه به باغ های انار و درخت سرو... تر از سرو کهنسال کاروانسرای بزرگ و تاریخی گوشه شهنشاه...
کد خبر: ۱۵۸۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۶