روستای گوشه شهنشاه

خیلی ها روستای گوشه شهنشاه خرم آباد را به نام... انارهایش می شناسند روستایی در خرم آباد که هم آغوش...
دیدارنیوز روستای گوشه شهنشاه خرم آباد دیاری که هم آغوش... تاریخ و طبیعت است خیلی ها روستای گوشه شهنشاه خرم... آباد را به نام انارهایش می شناسند روستایی در خرم... های گوشه شهنشاه به باغ های انار و درخت سرو...
کد خبر: ۱۵۸۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۶