محمد الهیاری فومنی

مدیر کل دفتر موسیقی مطرح کرد
محمد الهیاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد...
دیدارنیوز محمد الهیاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و... به نقل از رسانه دفتر موسیقی در متن پیام محمد... الهیاری آمده است بازگشت همه بسوی اوست فقدان پیشکسوت موسیقی... خاصه همسر گرامی و برادر هنرمندشان جناب آقای محمد گلریز...
کد خبر: ۱۵۸۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴