عملکرد مغز

سونوگرافی برای هدف قرار دادن مناطق خاصی از مغز باعث... تغییرات عملکردی می شود که تا یک ساعت طول می...
عمقی مغز را با ویژگی بسیار بالا مورد هدف قرار... دهد و فشار اولتراسونیک را بر ناحیه ای از مغز... آزمایش اثرات ترانس کرانیال بر عملکرد مغز انجام داده و... اتصال بین نواحی مغز به کار گرفتند گاما آمینوبوتیریک اسید...
کد خبر: ۱۵۵۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱