طوفان آیدالیا

پیش بینی می شود طوفان مرگبار آیدالیا با حرکت به...
که آیدالیا باعث تعطیل شدن مدارس و یک فرودگاه بزرگ... شود را نشان می دهد مرکز ملی طوفان آمریکا روز... طوفان هستند به نقل از العریبه گارد ملی آمریکا نیز... است زیرا طوفان می تواند ضربه ای ویرانگر به بخش...
کد خبر: ۱۵۵۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷