پارکینگ موتور

به پارکینگ موتورسیکلت ها تبدیل شده است ...
بلکه سطح آن پوشانده و پارکینگ موتورسیکلت ها شده است... پوشانده اند و سطح آن به پارکینگ موتورسیکلت ها تبدیل...
کد خبر: ۱۴۹۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱