کالدونیای جدید

به بزرگی ۷ ۱ ریشتر در سواحل جزایر کالدونیای جدید...
به بزرگی ۷ ریشتر در سواحل جزایر کالدونیای جدید در... بزرگی ۷ ۱ ریشتر در سواحل جزایر کالدونیای جدید خبر... مایلی شمال غربی شهر نومئا پایتخت کالدونیای جدی رخ داده... دادند کالِدونیای جدید یا کالِدونیای نوبه فرانسوی nouvelle-calédonie نام های...
کد خبر: ۱۴۹۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰