تبادل دانشجو

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت گفت ما حاضر به تبادل... دانشجو و استاد با سایر کشور ها هستیم همچنین پذیرای... دانشجویان بین الملل هستیم چرا که ظرفیت خالی در اکثر...
انسانی را تامین کردیم ما حاضر به تبادل دانشجو و... استاد با سایر کشور ها هستیم همچنین پذیرای دانشجویان بین... از دانشجویان را زنان تشکیل می دهند وی با بیان... وجود دارد که سالانه ۹۰۰۰ دانشجوی کارشناسی ۱۰۰۰ کارشناس ارشد...
کد خبر: ۱۴۹۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳