مصطفی جوادی

کیلوگرم مصطفی جوادی به دو مدال برنز رسید اما کیانوش...
و مصطفی جوادی دو ملی پوش ایران به همراه ۹... کیلوگرم به مقام هشتمی دست یافت همچنین میر مصطفی جوادی... رسید جوادی در مجموع نیز با ۳۶۴ کیلوگرم در رده... و ۲ برنز توسط میرمصطفی جوادی شده است ...
کد خبر: ۱۴۹۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰