تعداد مشترکان تلفن همراه

تعداد مشترکان تلفن همراه در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش هفت... هزار نفر عبور کرد اشتراک تلفن ثابت بدون تغییر فاحش...
فصلنامه منتشر شده از سوی این سازمان تعداد مشترکان تلفن... همراه در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش هفت درصدی نسبت به... هزار نفر عبور کرده است همچنین تعداد مشترکان پهن باند... اشتراک تلفن ثابت بدون تغییر فاحش نسبت به پاییز ۱۴۰۰...
کد خبر: ۱۴۴۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷