اعدام زندانیان

وزارت امور خارجه آلمان در پی اجرای حکم اعدام محسن...
دیدارنیوز پس اجرای حکم اعدام محسن شکاری وزارت امور خارجه... امور خارجه آلمان در پی اجرای حکم اعدام محسن شکاری... در رویه ای نابکارانه محکوم و اعدام شد اما تهدید... اعدام میل مردم برای دستیابی به آزادی را خفه نخواهد...
کد خبر: ۱۴۱۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۸


وزیر این رژیم به تصویب قانون مجازات اعدام اسرای فلسطینی...
تصویب پیشنویس قانون اعدام اسرای فلسطینی توافق کردند قرار است... قاضی حکم اعدام اسرای فلسطینی را صادر کند این قانون...
کد خبر: ۱۳۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴