نیروهای حافظ امنیت

حافظ امنیت به ادبیات انتظامی کشور نوشت این نیروی حافظ... امنیت کیست پلیس است بسیجی است یا نیروی سپاه به... ذیل انتساب این نام به ماموران انتظامی و امنیتی حاضر...
حافظ امنیت است می بینیم که مقامات رسمی زیادی و... ارگان تعلق دارند این نیروی حافظ امنیت کیست پلیس است... تامین امنیت عمومی هستند مواجه است مساله لباس شخصی ها... شده و آن نیرو های حافظ امنیت است می بینیم...
کد خبر: ۱۴۰۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲