پدرخوانده

دیگر تهیه کننده فیلم پدرخوانده ۲ دریافت کرد و یک...
دیدارنیوز گری فردریکسن تهیه کننده برنده اسکار سه گانه پدرخوانده... فیلم پدرخوانده ۲ دریافت کرد و یک بار دیگر نیز... ۱۹۸۱ بیگانگان ۱۹۸۳ پدرخوانده ۳ ۱۹۹۰ و دید دور ۲۰۱۶... فیلم پدرخوانده را تهیه کنندگی کرد ...
کد خبر: ۱۴۰۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱