محمد الموتی

محمد الموتی دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست کشور...
درست کار کند محمد الموتی در واکنش به گزارش ناسا... می دهد الموتی خاطرنشان کرد که اصل قضیه را نمی... خواهد داشت الموتی با اشاره به میزان دپوی زباله در... الموتی ضمن اشاره به اینکه سایت دفع زباله آرادکوه خود...
کد خبر: ۱۳۹۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴