دیپلمات

«دیپلمات»؛ برنامه بیستم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از... مجموعه رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های... پردازد بیستمین برنامه دیپلمات در استودیو دیدار ضبط شده است... دیپلمات « دیپلمات» برای کاوش عمیق&zwnj تر در ذهنیت و...
کد خبر: ۱۱۸۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵


«دیپلمات»؛ برنامه نوزدهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... شوروی در این کشور میهمان نوزدهمین برنامه دیپلمات بوده است...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... نوزدهمین برنامه دیپلمات در ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری واقع در... دیپلمات « دیپلمات» برای کاوش عمیق&zwnj تر در ذهنیت و...
کد خبر: ۱۱۷۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵


«دیپلمات»؛ برنامه هجدهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... لباس دیپلمات&zwnj ها را به تن کرده است وی نماینده... ۲۰۰۸ بوده&zwnj است آرشیو برنامه دیپلمات « دیپلمات» برای کاوش...
کد خبر: ۱۱۶۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸


«دیپلمات»؛ برنامه هفدهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... ایرلند میهمان هفدهمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... برنامه دیپلمات « دیپلمات» برای کاوش عمیق&zwnj تر در ذهنیت... دیپلمات بودن در جمهوری اسلامی ایران چگونه است من سال...
کد خبر: ۱۱۵۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳


«دیپلمات»؛ برنامه شانزدهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... لتونی میهمان شانزدهمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... شانزدهمین برنامه دیدار در منزل این دیپلمات ضبط شده است... خود دارد آرشیو برنامه دیپلمات « دیپلمات» برای کاوش عمیق&zwnj...
کد خبر: ۱۱۵۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


«دیپلمات»؛ برنامه پانزدهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... میهمان پانزدهمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... میهمان پانزدهمین برنامه دیپلمات در استدیوی دیدار به گفتگو در... هسته&zwnj ای ایران نیز حضور داشته است آرشیو برنامه دیپلمات...
کد خبر: ۱۱۴۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷


«دیپلمات»؛ برنامه چهاردهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... و ایسلند میهمان چهاردهمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... میهمان چهاردهمین برنامه دیپلمات در استدیوی دیدار به گفتگو در... کارنامه خود نیز دارد آرشیو برنامه دیپلمات « دیپلمات» برای...
کد خبر: ۱۱۴۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۰


«دیپلمات»؛ برنامه سیزدهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... میهمان سیزدهمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... میهمان سیزدهمین برنامه دیپلمات در استدیوی دیدار به گفتگو در... در کارنامه کاری خود دارد آرشیو برنامه دیپلمات « دیپلمات»...
کد خبر: ۱۱۳۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲


«دیپلمات»؛ برنامه دوازدهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... میهمان دوازدهمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... میهمان دوازدهم برنامه دیپلمات به استودیو دیدار آمده است و... وزارتخارجه گفت آرشیو برنامه دیپلمات « دیپلمات» برای کاوش عمیق&zwnj...
کد خبر: ۱۱۲۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۳۰


«دیپلمات»؛ برنامه یازدهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... یازدهمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... میهمان یازدهمین برنامه دیپلمات به استودیو دیدار آمده است محمدقاسم... کار دیپلماتیک از منتقدان جدی روند سیاست خارجی کشور است...
کد خبر: ۱۱۱۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲


«دیپلمات»؛ برنامه دهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... میهمان دهمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... میهمان دهمین برنامه دیپلمات به استودیو دیدار آمده است علی... آرشیو برنامه دیپلمات « دیپلمات» برای کاوش عمیق&zwnj تر در...
کد خبر: ۱۱۰۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۵


«دیپلمات»؛ برنامه نهم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... او اولین کاردار ایران در ارمنستان میهمان نهمین برنامه دیپلمات...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... میهمان نهمین برنامه دیپلمات میزبان ما در دفتر خود بود... منتقدان آن نیز است آرشیو برنامه دیپلمات « دیپلمات» برای...
کد خبر: ۱۰۹۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷


«دیپلمات»؛ برنامه هشتم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... و قطر میهمان هشتمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... هشتمین برنامه دیپلمات در استودیو دیدار ضبط شده است محمدجواد... است آرشیو برنامه دیپلمات « دیپلمات» برای کاوش عمیق&zwnj تر...
کد خبر: ۱۰۹۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


«دیپلمات»؛ برنامه هفتم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که به گفتگو با دیپلمات های ایرانی اختصاص دارد... امور خارجه میهمان هفتمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... هفتمین برنامه دیپلمات در استودیو دیدار ضبط شده است این... همچنین این دیپلمات کهنه&zwnj کار معاون سفیر ایران در پاکستان...
کد خبر: ۱۰۸۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵


«دیپلمات»؛ برنامه ششم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که در گفتگو با دیپلمات های ایرانی به کندوکاو... برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... ششمین برنامه دیپلمات در استودیو دیدار ضبط شده است و... توان روند کار یک دیپلمات ایرانی را در کشور انگلستان...
کد خبر: ۱۰۷۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷


«دیپلمات»؛ برنامه پنجم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که در گفتگو با دیپلمات های ایرانی به کندوکاو... سقوط حکومت صدام میهمان پنجمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از... مجموعه رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های... پردازد پنجمین برنامه دیپلمات در دفتر حسن کاظمی قمی ضبط... وزیر وقت عراق انجام شده است آرشیو برنامه دیپلمات «...
کد خبر: ۱۰۷۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰


دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که در گفتگو با دیپلمات های ایرانی به کندوکاو...
دیدارنیوز دیپلمات برنامه&zwnj ای است که با دیپلمات&zwnj های ایرانی... دیپلماتیک مذاکرات پشت پرده خشم در اتاق&zwnj های در بسته... این برنامه درج شده است $sepehr_media_287304_400_300 دیپلمات - برنامه اول... بخش اول گفتگو با منوچهر متکی دیپلماتی از کانون اصولگرایی...
کد خبر: ۱۰۶۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹


«دیپلمات»؛ برنامه چهارم
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که در گفتگو با دیپلمات های ایرانی به کندوکاو... قبرس مهیمان چهارمین برنامه دیپلمات بوده است ...
دیدارنیوز پرستو بهرامی&zwnj راد دیپلمات برنامه&zwnj ای است از مجموعه... رسانه&zwnj ای دیدار که در گفتگو با دیپلمات&zwnj های ایرانی... چهارمین برنامه دیپلمات در شرایطی ضبط شده است که پیک... مسئول سابق ستاد افغانستان داشته است « دیپلمات» برای کاوش...
کد خبر: ۱۰۶۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲


سفیر روسیه گفت ایالات متحده لیستی از ۲۴ دیپلمات را...
اوضاع به خوبی پیش نمی&zwnj رود نمایندگی&zwnj های دیپلماتیک روسیه... آمریکایی در این زمینه پیگیر و خلاق هستند اخراج دیپلمات&zwnj... ندارد آنتونوف گفت ما لیستی از بیست و چهار دیپلمات... به فعالیت دیپلمات&zwnj های روسی منحرف کرده است آنتونوف در...
کد خبر: ۱۰۳۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


«دیپلمات»؛ برنامه دوم ـ قسمت اول
دیپلمات عنوان برنامه ای است از مجموعه رسانه ای... دیدار که در گفتگو با دیپلمات های ایرانی به کندوکاو... محسن پاک آیین میهمان دومین برنامه دیپلمات بوده است ...
« دیپلمات» به منزل او رفتیم خانه این دیپلمات سابق... آیین دیپلمات و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران است او... سفیر ایران در جمهوری آذربایجان فعالیت کرده است دیپلمات برای... کامل قسمت اول گفتگو با محسن پاک&zwnj آیین دیپلمات بودن...
کد خبر: ۱۰۳۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱