حمیدرضا نوری

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خبر داد
نظرخواهی خواهیم کرد حمیدرضا نوری اظهار کرد ما در زمینه... تفکری دارند نوری با بیان اینکه محیط دانشگاه با محیط...
کد خبر: ۱۳۲۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴