گئورگی ولسیانی

گئورگی ولسیانی مدافع پیشین تیم سپاهان مدنظر کادر فنی پرسپولیس...
وسط هستند گئورگی ولسیانی مدافع پیشین تیم سپاهان مدنظر کادر... کرد ولسیانی از مدافعان اصلی تیم سپاهان در فصل گذشته...
کد خبر: ۱۳۱۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸