تولد دختر

های پزشکی قرار گرفت نوزادان همگی دختر با وزن میانگین...
دیدارنیوز رئیس بیمارستان شهید کمالی کرج از تولد نوزادان چهارقلو... تولد دومین نوزاد چهارقلو در این بیمارستان از ابتدای سال... کرد نوزادان همگی دختر با وزن میانگین هزار و ۵۰۰...
کد خبر: ۱۳۱۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷