مرغ و تخم مرغ

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور به تولیدکنندگان مرغ... و تخم مرغ اعلام کرد که نگران نباشند او گفت... دولت در حمایت از تولیدات مرغ و تخم مرغ با... و صدور مجوز صادرات در تولید مازاد نیاز داخل تهمیدات...
دیدارنیوز معاون قضایی دادستان کل کشور گفت تولید کنندگان مرغ... و تخم مرغ نگران نباشند به نقل از قوه قضاییه... سعید عمرانی خطاب به تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ... کشور گفت در طی مذاکراتی که با وزیر جهاد داشتم...
کد خبر: ۱۳۰۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸