ترامپیسم

اما در شرایط فوق الذکر صدای ترامپیسم نازیسم و بیشتر...
فوق&zwnj الذکر صدای ترامپیسم نازیسم و بیشتر از سایر صدا&zwnj...
کد خبر: ۱۲۹۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱