محسن جهانگیری

به بهانه درگذشت استاد فلسفه و اخلاق؛
همگی استاد جهانگیری را بر استواری اش بر منش علمی... بودن استاد جهانگیری درس بزرگی برای دانش آموخته گان محسوب...
استاد محسن جهانگیری را با آثارش در حوزه فلسفه و... او نیز بکار رود استاد جهانگیری خود را به سبب... همگی استاد جهانگیری را بر استواری اش بر منش علمی... بودن استاد جهانگیری درس بزرگی برای دانش آموخته گان محسوب...
کد خبر: ۲۴۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲