نشست معضلات و آسیب های اجتماعی

"دیدارنیوز" به دلایل برگزاری نشست آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد؛
با توجه به اینکه معضلات و آسیب های اجتماعی به... عنوان پدیده هایی واقعی تغییرپذیر نسبی و عمدتا قابل کنترل... تلقی می شوند شناسایی علمی و حتی عملی آن ها... نیازمند برنامه های مناسب و ایجاد فضای فکری و اجتماعی...
دیدارنیوز مرضیه حسینی پرداختن به مبحث آسیب شناسی معضلات اجتماعی... و تحلیل و بررسی انواع مختلف این آسیب ها از... جانب کارشناسان و متخصصین در قالب همایش ها و نشست... های علمی و اجتماعی گامی اساسی در راه تحقق توسعه...
کد خبر: ۲۴۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳