توانمندسازی و کاهش فقر

نقد و بررسی کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر» با حضور دکتر قاسم پورحسن و دکتر سیدجواد میری/ جلسه دوم/ قسمت آخر
هزاران نمونه از رویکرد های توانمندسازی وجود دارند که توسط... مردم فقیر جامعه بخش خصوصی و البته دولت ها به... اجرا در آمده اند تلاش های موفق برای توانمندسازی مردم... فقیر آزادی آنان برای انتخاب را به همراه آورده و...
دیدارنیوز پیشتر متن قسمت اول جلسه دوم نقد کتاب «... توانمندسازی و کاهش فقر» با حضور آقایان دکتر قاسم پورحسن... و دکتر سیدجواد میری را ملاحظه کردید متن پیش&zwnj رو... قسمت پایانی این نشست است دیدارنیوز جان کلام شما حلقه...
کد خبر: ۱۳۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


نقد و بررسی کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر» با حضور دکتر قاسم پورحسن و دکتر سیدجواد میری/ جلسه دوم / قسمت اول
شاکله کتاب به ما می گوید که توانمندسازی چه کاری... می تواند بکند به دولت ها کمک می کند به... جای تزریق پول تزریق دانش کنند تزریق دانش آگاهی به... دنبال دارد با شکل گیری آگاهی مشارکت و سهیم شدن...
دیدارنیوز پیشتر دیدارنیوز در نشستی با حضور آقایان دکتر قاسم... پورحسن و دکتر سیدجواد میری به نقد و بررسی کتاب... توانمندسازی و کاهش فقر پرداخت در جلسه اول عمده مباحث... پیرامون مفاهیم و کلیات طرح کتاب مفهوم توانمندسازی و کاهش...
کد خبر: ۱۳۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳


نقد و بررسی کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر»/ قسمت دوم
بینیم که به جای فقرزدایی توزیع فقر در ایران و... ناتوان مندسازی انسان ایرانی در حال توسعه است یعنی ما... در توسعه نایافتگی توسعه پیدا می کنیم یکی از محور... های کلیدی این امر ناکارآمد شدن دولت است ...
دیدارنیوز پیشتر قسمت اول گفت&zwnj وگوی دکتر پورحسن و دکتر... میری پیرامون نقد و بررسی کتاب « توانمندسازی و کاهش... فقر» را منتشر ساختیم اینک قسمت دوم جلسه نخست این... میزگرد را ملاحظه می&zwnj کنید پورحسن وقتی نتوانیم فهم دقیقی...
کد خبر: ۱۱۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶