احکام قضایی

قضایی سخت و احکام قضایی سنگین را باید یکی از... دلایل این وضع دانست که باعث شده بازدارندگی مجازات قضایی...
احکام قضایی سنگین از سوی نهاد های مربوطه پاسخ داده... تناسب بخش زیادی از احکام و آرای قضایی ناظر به... احکام قضایی سنگین از سوی نهاد های مربوطه پاسخ داده... سیستم از صدور آرای سنگین قضایی یا برخورد های شدید...
کد خبر: ۱۴۱۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶


چرا دستگاه قضائی خلاف احکام اسلامی عمل می کند و...
حوزه حل کنید چرا دستگاه قضائی خلاف احکام اسلامی عمل... احکام است مکارم شیرازی با تاکید براینکه حوزه از دستگاه...
کد خبر: ۱۱۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱