دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت گفت مانیفست نواصولگرایی که دو... هفته پیش به شورای مرکزی این حزب ارسال شده بود... در جلسه آخر شورای مرکزی تصویب شد ...
دیدارنیوز - محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت گفت... مانیفست نواصولگرایی که در کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت... ایران اسلامی تهیه شده و دو هفته پیش به شورای... مرکزی این حزب ارسال شده بود در جلسه آخر شورای...
کد خبر: ۸۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱